Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Portaal (Hoofdkantoor) direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Portaal (Hoofdkantoor) direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Portaal (Hoofdkantoor) opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Portaal (Hoofdkantoor)Optioneel


Voorbeeld brief:

Portaal
t.a.v. Klantenservice
Beneluxlaan 9
3527 HS Utrecht
info@portaal.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 12-06-2021

Betreft: Opzeggen abonnement Portaal (Hoofdkantoor)

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]