Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Zo Zit Dat , Sanoma direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Zo Zit Dat , Sanoma direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Zo Zit Dat , Sanoma opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Zo Zit Dat , SanomaOptioneel


Voorbeeld brief:

Sanoma Media Netherlands B.V.
t.a.v. Consumer Service Zo Zit Dat
Postbus 75
2400 AB Alphen aan den Rijn
klantenservice@sanomamedia.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 27-11-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Zo Zit Dat , Sanoma

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]