Tijdens de verhuis periode ben je al druk genoeg, vandaar dat wij deze handige verhuisbrief voor Natura Artis Magistra hebben gemaakt. Jij kan deze brief eenvoudig aanvullen met jouw gegevens en de brief vervolgens door ons laten opsturen naar Natura Artis Magistra.

Je kan uiteraard ook de brief zelf posten, door de ingevulde brief zelf te downloaden, printen en versturen naar Natura Artis Magistra. Verhuizen kan zorgeloos door jouw donatie met je mee te verhuizen. Geef direct jouw adreswijziging door aan Natura Artis Magistra.

Laat je brief door ons versturen


Wij versturen jouw brief

Wij kunnen jouw verhuisbrief printen en versturen voor slechts € 2,99. Wij nemen deze zorg graag op ons en het scheelt jou een hoop werk.

Geef jouw adreswijziging door aan Natura Artis Magistra


Optioneel


Mijn nieuwe adres

Bovenstaand adres is gelijk aan mijn nieuwe adres
Voorbeeld brief:

Stichting Natura Artis Magistra
t.a.v. Klantenservice
Postbus 20164
1000 HD Amsterdam
leden@artis.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 16-11-2018

Betreft: adreswijziging door verhuizing

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag een adreswijziging doorgeven voor mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer]. Mijn nieuwe adres is:

[Nieuw Adres]
[Postcode] [Woonplaats]

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze verhuizing tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]