Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Academy Magazine direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Academy Magazine direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Academy Magazine opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Academy MagazineOptioneel


Voorbeeld brief:

Speakers Academy
t.a.v. Klantenservice
Schiedamse Vest 67-71
3012 BE Rotterdam
info@speakersacademy.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 03-07-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Academy Magazine

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]