Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Action Aid direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Action Aid direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Action Aid opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Action AidOptioneel


Voorbeeld brief:

Action Aid
t.a.v. Klantenservice
Postbus 10707
1001 ES Amsterdam
info@actionaid.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 27-02-2024

Betreft: Opzeggen donatie Action Aid

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]