Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Aikido Centrum Leiden direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Aikido Centrum Leiden direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Aikido Centrum Leiden opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Aikido Centrum LeidenOptioneel


Voorbeeld brief:

Aikido Centrum Leiden
t.a.v. Klantenservice
P.C.Hooftlaan 13 (To 12
2332AX Leiden
m.jongsten@gmail.com

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 16-08-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Aikido Centrum Leiden

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]