Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Artsen Zonder Grenzen direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Artsen Zonder Grenzen direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Artsen Zonder Grenzen opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Artsen Zonder GrenzenOptioneel


Voorbeeld brief:

Artsen Zonder Grenzen
t.a.v. Klantenservice
Naritaweg 10
1043 BX Amsterdam


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-12-2023

Betreft: Opzeggen donatie Artsen Zonder Grenzen

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]