Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Behoud Van Natuurmonumenten In Nederland direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Behoud Van Natuurmonumenten In Nederland direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Behoud Van Natuurmonumenten In Nederland opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Behoud Van Natuurmonumenten In NederlandOptioneel


Voorbeeld brief:

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
t.a.v. Klantenservice
Schaep En Burgh, Noordereinde 60
1243 JJ 's-Graveland
informatieaanvraag@natuurmonumenten.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 22-04-2021

Betreft: Opzeggen donatie Behoud Van Natuurmonumenten In Nederland

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]