Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Biblionet Groningen direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Biblionet Groningen direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Biblionet Groningen opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Biblionet GroningenOptioneel


Voorbeeld brief:

Biblionet Groningen
t.a.v. Klantenservice
Postbus 2503
9704 CM Groningen
leners@mijneigenbibliotheek.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 22-04-2021

Betreft: Opzeggen abonnement Biblionet Groningen

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]