Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Bnn direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Bnn direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Bnn opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor BnnOptioneel


Voorbeeld brief:

BNN
t.a.v. Ledenservice
Postbus 175
1200 AD Hilversum
bnn@omroep.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 23-05-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Bnn

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]