Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Caiway Radio En Televisie direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Caiway Radio En Televisie direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Caiway Radio En Televisie opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Caiway Radio En TelevisieOptioneel


Voorbeeld brief:

Caiway Diensten B.V.
t.a.v. Klantenservice
Postbus 45
2670 AA Naaldwijk
info@caiway.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 02-10-2023

Betreft: Opzeggen abonnement Caiway Radio En Televisie

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]