Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Cda direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Cda direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Cda opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor CdaOptioneel


Voorbeeld brief:

CDA
t.a.v. CDA Ledendesk
Postbus 30453
2500 GL Den Haag
leden@cda.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 16-08-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Cda

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]