Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Cnv Dienstenbond direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Cnv Dienstenbond direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Cnv Dienstenbond opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Cnv DienstenbondOptioneel


Voorbeeld brief:

CNV Dienstenbond
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 3135
2130 KC Hoofddorp
info@cnvdienstenbond.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 22-04-2021

Betreft: Opzeggen abonnement Cnv Dienstenbond

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]