Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Cystic Fibrosis Stichting direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Cystic Fibrosis Stichting direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Cystic Fibrosis Stichting opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Cystic Fibrosis StichtingOptioneel


Voorbeeld brief:

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
t.a.v. Klantenservice
Dr. A. Schweitzerweg 3
3744 MG Baarn
info@ncfs.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 22-04-2021

Betreft: Opzeggen donatie Cystic Fibrosis Stichting

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]