Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij D66 direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om D66 direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de D66 opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor D66Optioneel


Voorbeeld brief:

D66
t.a.v. Ledenadminstratie D66
Postbus 660
2501 CR Den Haag
info@d66.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 25-05-2024

Betreft: Opzeggen abonnement D66

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]