Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij David Lloyd Amsterdam direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om David Lloyd Amsterdam direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de David Lloyd Amsterdam opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor David Lloyd AmsterdamOptioneel


Voorbeeld brief:

David Lloyd
t.a.v. Klantenservice
Overtoom 557
1054 LK Amsterdam
info@davidlloyd.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 03-07-2022

Betreft: Opzeggen abonnement David Lloyd Amsterdam

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]