Gebruik deze handige opzegbrief om jouw contract bij Dela Verzekeringen Uitvaartverzekering direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Dela Verzekeringen Uitvaartverzekering direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Dela Verzekeringen Uitvaartverzekering opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Dela Verzekeringen UitvaartverzekeringOptioneel


Voorbeeld brief:

DELA Verzekeringen Uitvaartverzekering
t.a.v. Klantenservice
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
info@dela.org

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 17-08-2022

Betreft: Opzeggen contract Dela Verzekeringen Uitvaartverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn contract met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]