Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Dienst Uitvoering Onderwijs direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Dienst Uitvoering Onderwijs direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Dienst Uitvoering Onderwijs opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Dienst Uitvoering OnderwijsOptioneel


Voorbeeld brief:

Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. DUO Klantenservice
Kempkensberg 12?
9722 TB Groningen


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-12-2023

Betreft: Opzeggen abonnement Dienst Uitvoering Onderwijs

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]