Gebruik deze handige opzegbrief om jouw polis bij Ditzo Rechtsbijstandverzekering direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Ditzo Rechtsbijstandverzekering direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Ditzo Rechtsbijstandverzekering opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Ditzo RechtsbijstandverzekeringOptioneel


Voorbeeld brief:

Ditzo
t.a.v. Klantenservice Rechtsbijstandverzekering
Postbus 2072
3500 HB Utrecht
klantenservice@ditzo.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 06-06-2023

Betreft: Opzeggen polis Ditzo Rechtsbijstandverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn polis met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]