Gebruik deze handige opzegbrief om jouw contract bij Dsw Uitvaartverzekering direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Dsw Uitvaartverzekering direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Dsw Uitvaartverzekering opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Dsw UitvaartverzekeringOptioneel


Voorbeeld brief:

DSW
t.a.v. Klantenservice Uitvaartverzekering
Postbus 173
3100 AD Schiedam
info@dsw.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 20-06-2024

Betreft: Opzeggen contract Dsw Uitvaartverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn contract met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]