Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Fashionista direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Fashionista direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Fashionista opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor FashionistaOptioneel


Voorbeeld brief:

Sanoma Media Netherlands B.V.
t.a.v. Customer Service Fashionista
Capellalaan 65
2132 JL Hoofddorp


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 09-06-2023

Betreft: Opzeggen abonnement Fashionista

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]