Gebruik deze handige opzegbrief om jouw polis bij Fbto Inboedelverzekering direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Fbto Inboedelverzekering direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Fbto Inboedelverzekering opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Fbto InboedelverzekeringOptioneel


Voorbeeld brief:

FBTO Achmea
t.a.v. FBTO Achmea Schade N.V.
Postbus 318
8901 BC Leeuwarden
info@fbto.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 12-07-2024

Betreft: Opzeggen polis Fbto Inboedelverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn polis met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]