Gebruik deze handige opzegbrief om jouw polis bij Fbto Zorgverzekering direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Fbto Zorgverzekering direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Fbto Zorgverzekering opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Fbto ZorgverzekeringOptioneel


Voorbeeld brief:

FBTO
t.a.v. Klantenservice Zorgverzekering
Postbus 318
8901 BC Leeuwarden
info@fbto.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 22-04-2021

Betreft: Opzeggen polis Fbto Zorgverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn polis met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Klantnummer: [Klantnummer]
Soort polis: [Soort polis]

Met vriendelijke groet,

[Naam]