Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Federatie Paardrijden Gehandicapten direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Federatie Paardrijden Gehandicapten direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Federatie Paardrijden Gehandicapten opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Federatie Paardrijden GehandicaptenOptioneel


Voorbeeld brief:

Vereniging Federatie Paardrijden Gehandicapten
t.a.v. Klantenservice
Het Ziedhuijs 26
1551 AX Westzaan
info@verenigingfpg.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 22-04-2021

Betreft: Opzeggen donatie Federatie Paardrijden Gehandicapten

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]