Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Fonds Verstandelijk Gehandicapten direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Fonds Verstandelijk Gehandicapten direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Fonds Verstandelijk Gehandicapten opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Fonds Verstandelijk GehandicaptenOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Fonds verstandelijk gehandicapten
t.a.v. Klantenservice
Postbus 16
3980 CA Bunnik
info@fondsverstandelijkgehandicapten.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 04-10-2022

Betreft: Opzeggen donatie Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]