Gebruik deze handige opzegbrief om jouw contract bij Friesland Bank Uitvaartverzekering direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Friesland Bank Uitvaartverzekering direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Friesland Bank Uitvaartverzekering opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Friesland Bank UitvaartverzekeringOptioneel


Voorbeeld brief:

Friesland Bank
t.a.v. Klantenservice Uitvaartverzekering
Postbus 1
8900 AA Leeuwarden
info@frieslandbank.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-12-2023

Betreft: Opzeggen contract Friesland Bank Uitvaartverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn contract met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]