Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Go4Fitness Groningen direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Go4Fitness Groningen direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Go4Fitness Groningen opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Go4Fitness GroningenOptioneel


Voorbeeld brief:

Go4Fitness Groningen
t.a.v. Ledenadministratie
Oosterhamrikkade 6A
9714 BB Groningen
info@fitness-groningen.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 20-06-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Go4Fitness Groningen

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]