Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Grazia direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Grazia direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Grazia opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor GraziaOptioneel


Voorbeeld brief:

Sanoma Media Netherlands B.V.
t.a.v. Customer Service Grazia
Postbus 20
1910 AA Uitgeest


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 01-02-2023

Betreft: Opzeggen abonnement Grazia

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]