Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Hart Voor Dieren direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Hart Voor Dieren direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Hart Voor Dieren opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Hart Voor DierenOptioneel


Voorbeeld brief:

Uitgeverij Vipmedia & Services
t.a.v. Klantenservice Hart voor Dieren
Postbus 7130
4800 GC Breda
abo.hvd@vipmedia.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 17-08-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Hart Voor Dieren

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]