Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Helmond Sport Clubcard direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Helmond Sport Clubcard direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Helmond Sport Clubcard opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Helmond Sport ClubcardOptioneel


Voorbeeld brief:

Helmond Sport
t.a.v. Klantenservice Clubcard
Postbus 495
5700 AL Helmond
info@helmondsport.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 27-02-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Helmond Sport Clubcard

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]