Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Hervormd Nederland direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Hervormd Nederland direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Hervormd Nederland opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Hervormd NederlandOptioneel


Voorbeeld brief:

Hervormd Nederland
t.a.v. Klantenservice
Postbus 84410
2508 AK Den Haag
info@hervormdnederland.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 25-05-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Hervormd Nederland

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]