Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Hoogeveensche Courant direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Hoogeveensche Courant direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Hoogeveensche Courant opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Hoogeveensche CourantOptioneel


Voorbeeld brief:

NDC Mediagroep
t.a.v. Klantenservice Hoogeveensche Courant
Postbus 394
8901 BD Leeuwarden
abonnementen@boom.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 27-11-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Hoogeveensche Courant

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]