Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Humanistische Omroep direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Humanistische Omroep direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Humanistische Omroep opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Humanistische OmroepOptioneel


Voorbeeld brief:

Humanistische Omroep
t.a.v. Klantenservice
Postbus 135
1200 AC Hilversum
hos@omroep.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 23-05-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Humanistische Omroep

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]