Gebruik deze handige opzegbrief om jouw polis bij Kiemer Zorgverzekeraar direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Kiemer Zorgverzekeraar direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Kiemer Zorgverzekeraar opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Kiemer ZorgverzekeraarOptioneel


Voorbeeld brief:

Kiemer Zorgverzekeraar
t.a.v. Klantenservice
Postbus 19
8900 AA Leeuwarden
klantenservice@kiemer.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 14-05-2021

Betreft: Opzeggen polis Kiemer Zorgverzekeraar

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn polis met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Klantnummer: [Klantnummer]
Soort polis: [Soort polis]

Met vriendelijke groet,

[Naam]