Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Kijk direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Kijk direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Kijk opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor KijkOptioneel


Voorbeeld brief:

Talpa TV
t.a.v. Klantenservice
Rietlandpark 333
1019 DW Amsterdam
info@kijk.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 02-10-2023

Betreft: Opzeggen abonnement Kijk

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]