Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Kpn Digitenne direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Kpn Digitenne direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Kpn Digitenne opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Kpn DigitenneOptioneel


Voorbeeld brief:

KPN
t.a.v. KPN Klantenservice Digitenne
Postbus 2547
3500 GM Utrecht
klantenservice@kpn.com

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-12-2023

Betreft: Opzeggen abonnement Kpn Digitenne

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]