Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Kro Publieke Omroep direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Kro Publieke Omroep direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Kro Publieke Omroep opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Kro Publieke OmroepOptioneel


Voorbeeld brief:

NPO
t.a.v. Klantenservice
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 25-05-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Kro Publieke Omroep

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]