Gebruik deze handige opzegbrief om jouw polis bij Menzis Reisverzekering direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Menzis Reisverzekering direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Menzis Reisverzekering opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Menzis ReisverzekeringOptioneel


Voorbeeld brief:

Menzis
t.a.v. Afdeling Polis
Postbus 75000
7500 KC Enschede
info@menzis.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 17-08-2022

Betreft: Opzeggen polis Menzis Reisverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn polis met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]