Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Mtv Mobile direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Mtv Mobile direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Mtv Mobile opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Mtv MobileOptioneel


Voorbeeld brief:

MTV Mobile
t.a.v. Klantenservice
Visserstraat 26
6717 ZJ Ede
info@simonlyabonnement.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 12-07-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Mtv Mobile

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]