Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Mvv Clubcard direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Mvv Clubcard direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Mvv Clubcard opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Mvv ClubcardOptioneel


Voorbeeld brief:

MVV
t.a.v. Klantenservice Clubcard
Postbus 4444
6202 ZV Maastricht


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 20-06-2024

Betreft: Opzeggen abonnement Mvv Clubcard

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]