Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Nationaal Muziekinstrumenten Fonds direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Nationaal Muziekinstrumenten Fonds direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Nationaal Muziekinstrumenten Fonds opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Nationaal Muziekinstrumenten FondsOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
t.a.v. Klantenservice
Postbus 11912
1001 GX Amsterdam
info@muziekinstrumentenfonds.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 23-05-2022

Betreft: Opzeggen donatie Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]