Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Nationale Vereniging De Zonnebloem direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Nationale Vereniging De Zonnebloem direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Nationale Vereniging De Zonnebloem opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Nationale Vereniging De ZonnebloemOptioneel


Voorbeeld brief:

Zonnebloem
t.a.v. Klantenservice
Postbus 2100
4800 CC Breda
dienstencentrum@zonnebloem.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 17-08-2022

Betreft: Opzeggen donatie Nationale Vereniging De Zonnebloem

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]