Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Nederlands Dagblad direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Nederlands Dagblad direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Nederlands Dagblad opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Nederlands DagbladOptioneel


Voorbeeld brief:

Nederlands Dagblad
t.a.v. Klantenservice
Postbus 2085
3800 CB Amersfoort
info@nd.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 17-08-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Nederlands Dagblad

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]