Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Nederlandse Vereniging Voor Autisme direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Nederlandse Vereniging Voor Autisme direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Nederlandse Vereniging Voor Autisme opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Nederlandse Vereniging Voor AutismeOptioneel


Voorbeeld brief:

Nederlandse Vereniging voor Autisme
t.a.v. Klantenservice
Weltevreden 4C
3731 AL De Bilt
info@autismefonds.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 14-05-2021

Betreft: Opzeggen donatie Nederlandse Vereniging Voor Autisme

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]