Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Oikocredit direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Oikocredit direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Oikocredit opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor OikocreditOptioneel


Voorbeeld brief:

Oikocredit
t.a.v. Klantenservice
Arthur Van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 25-05-2024

Betreft: Opzeggen donatie Oikocredit

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]