Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Orange Telefonie direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Orange Telefonie direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Orange Telefonie opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Orange TelefonieOptioneel


Voorbeeld brief:

Orange
t.a.v. Klantenservice Telefonie
Postbus 5127
6802 EC Arnhem
info@t-mobile.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-08-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Orange Telefonie

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]