Gebruik deze handige opzegbrief om jouw polis bij Pno Zorg direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Pno Zorg direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Pno Zorg opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Pno ZorgOptioneel


Voorbeeld brief:

PNO Zorg
t.a.v. Service Center
Postbus 459
3990 GG Houten
info@pnozorg.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 07-12-2023

Betreft: Opzeggen polis Pno Zorg

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn polis met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Klantnummer: [Klantnummer]
Soort polis: [Soort polis]

Met vriendelijke groet,

[Naam]