Gebruik deze handige opzegbrief om jouw donatie bij Prins Claus Fonds direct stop te zetten. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Prins Claus Fonds direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Prins Claus Fonds opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Prins Claus FondsOptioneel


Voorbeeld brief:

Stichting Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling
t.a.v. Klantenservice
Herengracht 603
1017 CE Amsterdam
info@princeclausfund.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 20-06-2024

Betreft: Opzeggen donatie Prins Claus Fonds

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn donatie met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]