Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Profielen Hogeschool Rotterdam direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Profielen Hogeschool Rotterdam direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Profielen Hogeschool Rotterdam opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Profielen Hogeschool RotterdamOptioneel


Voorbeeld brief:

Profielen Hogeschool Rotterdam
t.a.v. Klantenservice
Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
profielen@hr.nl

[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 12-06-2021

Betreft: Opzeggen abonnement Profielen Hogeschool Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]