Gebruik deze handige opzegbrief om jouw abonnement bij Pvda direct op te zeggen. Wij hebben al een opzegbrief voor jou gemaakt die je eenvoudig kan gebruiken en kan invullen met jouw gegevens om Pvda direct op te zeggen. Na het invullen van jouw gegevens kan je de Pvda opzegbrief op de volgende pagina nog volledig naar wens aanpassen en vervolgens downloaden.

Snel opzeggen met deze opzegbrief voor Pvda



Optioneel






Voorbeeld brief:

PvdA
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 30204
2500 GE Den Haag


[Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]


[Woonplaats], 04-10-2022

Betreft: Opzeggen abonnement Pvda

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn abonnement met klant-/polisnummer [nummer] en de bijbehorende automatische incasso per eerstvolgende mogelijkheid opzeggen.

Graag zie ik een schriftelijke bevestiging, per e-mail of brief, van deze opzegging tegemoet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Naam]